Tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z

Tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z