chi tiết Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUC/C)

bảng chi tiết thông số kỹ thuật Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUC/C)