Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C) - hinh 1

chiều rộng và cửa mở Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C)