Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C) thông số

thông số kích thước Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C)