chụp hút khói, máng hút khói công nghiệp - hinh 1

chụp hút khói, máng hút khói công nghiệp của sao Phương Nam