Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 510)

Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 510) giữ nóng thức ăn trong thời gian hợp lý. Đặc biệt là các nhà hàng, quán