Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 510) - ct

bảng thông số Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 510)