Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 810)

Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 810) cao cấp