Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S)

Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S) cao cấp phân phối bởi inoxnhabep