Bàn đông 2 cánh-Berjaya - hinh 1

chieu ngang + mo cua Bàn đông 2 cánh-Berjaya