Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C) -hinh1

chiều rộng và chiều mở cửa Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C)