chi tiết Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C)

bảng thông số kỹ thuật Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C)