Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S) hinh 2

chiều cao Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)