Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DC-S)

Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DC-S) ngoại nhập từ MAlaysia