Chiên phẳng-Berjaya (GG4B)

Chiên phẳng-Berjaya (GG4B) nhập khẩu từ malaysia