Chiên nhám/phẳng-Berjaya (GG 2B12R) - hinh 2

thông số chi tiết Chiên nhám/phẳng-Berjaya (GG 2B12R) – hinh