Chiên phẳng 3 họng kệ dưới - hinh2

Bẳng thông số kỹ thuật Chiên phẳng 3 họng kệ dưới