Chiên nhám-phẳng có kệ dưới

Chiên nhám-phẳng có kệ dưới của inox nhà bếp Sao Phương Nam