Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S) - hinh 2

kích tước dài cao Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S)