Bàn mát Salad 2 cánh-Berjaya (BS 2D/SSC6/C) - hinh 1

chiều ronf65 và mở cửa Bàn mát Salad 2 cánh-Berjaya (BS 2D/SSC6/C)