Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BSP-E13KW-2N)

Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BSP-E13KW-2N)