Chiên phẳng-Berjaya (GG3B)

Chiên phẳng-Berjaya (GG3B) nhập khẩu từ malaysia