Chiên Phẳng-Berjaya (GG2B)

Chiên Phẳng-Berjaya (GG2B) nhập khẩu từ Malaysia