Chiên phẳng 2 họng có kệ dưới hinh 2

thông số kỹ thuật Chiên phẳng 2 họng có kệ dưới