Chiên phẳng 4 họng với kệ dưới - hinh2

Chiên phẳng 4 họng với kệ dưới với thông số chi tiết