tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z - hinh 2

Hình ảnh sản phẩm tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z