Tủ đông 6 cánh Berjaya BS 6DUF/Z

Tủ đông 6 cánh Berjaya BS 6DUF/Z