Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/Z - hinh 1

Mẫu Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/Z