Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BJY-E12KW-2)

Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BJY-E12KW-2)