Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 1000)

chi tiết thông số Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 1000)