Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 810) - ct

chi tiết thông số Đèn giữ nóng thức ăn Berjaya (IR 810)