Bàn mát 4 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 4D/C8/6-S) -ct3

bảng thông số kỹ thuật Bàn mát 4 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 4D/C8/6-S)