Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S)

Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S) nhập khẩu từ Malaysia