Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S) - hinh 2

kích thước chiều dài + chiều cao Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S)