Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S) - hinh 1

kích thước chiều rộng + cửa mở Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S)