Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S) -hinh 3

bảng thông số kỹ thuật Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S)