Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S) - hinh 1

lích thước rộng + mở tủ Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S)