Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S)

Bàn mát 3 cánh kiếng-Berjaya (B 3D/C7/7-S) nhập khẩu phân phối bởi Sao Phương Nam