Bàn mát 2 - chi tiết

Bàn mát 2 cánh-Berjaya (BS 2DC4/C) (BS 2DC5/C) (BS 2DC6/C)