Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C) - hinh 1

kích thước chiều dài + chiều cao Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C)