Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C)

Bàn mát Salad 3 cánh-Berjaya (BS 3D/SSC8/C) nhập khẩu cao cấp