Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C) - hinh 1

chiều rộng + mở cửa Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C)