Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C)

Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C) cao cấp nhập khẩu từ Malaysia