chi tiết Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C)

Bảng thông số kỹ thuật Bàn mát Salad 1 cánh-Berjaya (BS 1D/SSC4/C)