chi tiết Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUC/C)

chi tiết thống số kỹ thuật Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUC/C)