thông số Tủ đông 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DF-S-EV)

thông số kỹ thuật Tủ đông 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DF-S-EV)