chi tiết Tủ đông 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DF-S-EV)

thông số Tủ đông 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DF-S-EV)