thông số Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DF-S-EV)

thông số chi tiết Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DF-S-EV)