chi tiết thông số Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)

Chi tiết thông số kỹ thuật Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)