CHI TIẾT Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)

kích thước cửa mở Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)